Mustafa Tuncer - Grup Selamet
Anket
Sayfamizi nasil buldunuz?

Harika
Harika
100% [2 Oy]

Güzel
Güzel
0% [0 Oy]

Orta derece
Orta derece
0% [0 Oy]

kötü
kötü
0% [0 Oy]

Oy: 2
Oy vermek iin ye girii yapm olmanz gerekmektedir.
Balama Tarihi: 27.09.14
Organizasyon
ye Girii
Kullanc Ad

Parola
Henz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
evrimii Kullanclar
» evrimii Ziyaretiler: 5

» evrimii yeler: 0

» Toplam ye Says: 130
» En Yeni ye: onaneoka
Grup Selamet
google
Söze Riayetimiz O'nunki Gibi Mi?
Söze Riayetimiz O'nunki Gibi Mi?

Cenâb-ý Hak buyuruyor:
"Verdiðiniz sözü yerine getirin, çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” (Ýsrâ, 34)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
"Münâfýðýn alâmeti üçtür: Konuþunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Kendisine bir þey emanet edilince hýyanet eder." (Buhârî, Îmân 24; Þehâdât 28, Vesâyâ 8, Edeb 69; Müslim, Îmân 107-108)


31.10.2014 Cuma Hutbesi
31.10.2014 Cuma Hutbesi

مَّرحِِن الَْمَّرحِهلل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم اِْسبًِمتيَيَا وًينْكِسِمِبِّهُلٰى حََ عامَعوَن الطَُّمُِطْعيَو اًيرَسِاَا وُْكمُمُِطْعا نَنَّمِااًَالَ ُش ُكوروًاءَزَْ جْ ُكمنُِد مِريُالَ نِهٰالل ِهَْجوِلقَا َلَرُِهللَص سوُل اْ ى اهللُ َعلَ لَّيِهَوََ سلََّفَْض م: اَُ ل ال ِّصيامَِبـَْ َد عرََض َن مَشْه اُرِهللا الْ ُمَُحَّرمََفَْض و اُل ال َّصلَِةَبـَْد ْ عاِةَُوبْكتََص لمي ِلْلَةُ اللَّ


Asure günü
Asure günü

Sual: Aþûre günü ve gecesinin önemi nedir?
CEVAP
Muharrem ayýnýn onuncu günü Aþûre günüdür. Muharrem ayý, Kur'an-ý kerimde, kýymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamýný oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i þerif meali þöyledir:
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayýnda tutulan oruçtur.) [Müslim]


Hicri Yilbasi
Hicri Yilbasi

Sual: Hicrî yýlbaþý ne demektir? Hicri kamerî aylar nelerdir?
CEVAP
Hicri kamerî
 aylar þunlardýr:
1- Muharrem,
2- Safer,
3- Rebiulevvel,
4- Rebiulahir,
5- Cemaziyülevvel,
6- Cemaziyülahir,
7- Receb,
8- Þaban,
9- Ramazan,
10- Þevval,
11- Zilkade,
12- Zilhicce.


Hicri yilbasi programi
Hicri yilbasi programi

26.10.2014 - tarihli UETD`nin düzenlemis oldugu hicyilbasi programindan kareler


Kanal Avrupa
Kanal Avrupa

29.09.2014 Tarihinde Kanal avrupa'da Gurbetten silaya isimli programa katiliyoruz.

Saatler tsi 19:00 gösterdiginde siyleride ekran basina bekliyoruz.


26.09.2014 Cuma Hutbesi : Hac ve kalbe yolculuk
26.09.2014 Cuma Hutbesi : Hac ve kalbe yolculuk

HAC: KALBE YOLCULUK

Muhterem Müminler!

Okuduðum ayet-i kerimede Rabbimiz þöyle buyuruyor: Ýnsanlar arasýnda haccý ilan et ki, gerek yaya, gerek de uzak yollardan binekler üzerinde sana gelsinler.[i]

Okuduðum hadis-i þerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Allah tarafýndan kabul edilmiþ haccýn karþýlýðý ancak cennettir.”[ii]buyurmaktadýr


Takva Organizasyon
Takva Organizasyon

Mustafa Tuncer Hocamizin yeni olusturdugu "Takva Organizasyon" Hac, Umre,Turizm, Seyahat, Konser, Dügün, Nisan, Sünnet, Kurban vb hizmetleri tek cati altinda toplamayi hedeflemektedir. 

Almanya ve Avrupanin heryerinden bizlere ulasip bilgi alabalilirsiniz. Ayrica bu site üzerinden tüm hizmet, duyuru ve aktivitelerimizi takip edebilirsiniz.

Ihlasli , Suurlu ve kaliteli bir hizmet bekliyorsaniz Takva organizasyonu tercih edebilirsiniz.


(19.09.2014) Kurban Ýbadeti ve Vekaleten Kurban Kesmenin Önemi
(19.09.2014) Kurban Ýbadeti ve Vekaleten Kurban Kesmenin Önemi

Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla. "Her ümmet icin, Allah’in kendilerine rizik olarak verdiði hayvanlar üzerine ismini ansinlar diye kurban kesmeyi mesru kildik. Ýþte sizin ilahiniz bir tek ilahtýr. Su halde yalniz ona teslim olun. Alcak gönüllüleri müjdele!" (Hac Suresi, 22/34)


Our work